meeting-bangkok

IServe Meeting Bangkok วันนี้เราได้นัดรวมพลคนรุ่นใหม่ ผู้มีหัวใจรับใช้พระเจ้า@Mint Cafe น้องๆจาก 40 คริสตจักร ส่งตัวแทนเข้าร่วมกว่า 150 คน มารวมพลังตั้งใจรักร่วมรับใช้ #TogetherWeServe #iServeBangkok #iServeYoungLeader #ShareToChange