13627088_1053727724676174_2731403150296848453_n

iServeราชบุรี เริ่มต้นขึ้นแล้ว หลังกลับจากค่าย iSeveCamp น้องๆ และทีมอาจารย์ได้รวมตัวกันกันมากกว่า 50คน จาก 14 คริสตจักร เพื่อประชุม และวางแผนงานในการร่วมกันรับใช้ร่วมกันในโครงการ “บอกรัก❤️แม่ ขอภาพเดียว #TogetherWeServe