%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81

iServe หาดใหญ่ ได้มาร่วมรับใช้ กับงาน Ignite Andaman จ.สงขลา #อันดามันแห่งรัก