%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%99iServe Thailand#iServe Surat Tharni#Bangkok Airways#Crossover Music#เทศบาลตำบล กาญจนดิษฐ์#ร่วมกันปลูกป่าชายเลน เพื่อร่วมกันรณรงค์และสร้างจิตสำนึกที่ดีงามให้กับเยาวชน”คนรุ่นใหม่มีหัวใจรับใช้พระเจ้าและรับใช้สังคม”กับโครงการ1พื้นที่1ความดี#TogetherWeServe